Jobs
Logo_marc

GEZOCHTE PROFIELEN

 

Marc Consultantcy gaat in opdracht van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van de Zorg (VIKZ) op zoek naar volgende profielen:

 

 

Over het VIKZ

Het VIKZ werd eind 2017 opgericht en is een overkoepelende structuur waarbinnen de algemene ziekenhuizen, de instellingen van geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijnszorg en de ouderenzorg hun gevoerde kwaliteitsbeleid kunnen ontwikkelen. (Meer achtergrondinfo)

 

De basisopdracht van het VIKZ bestaat uit:

  • De ontwikkeling van valide kwaliteitsindicatoren ondersteunen
  • De registratiesystemen voor kwaliteitsindicatoren ontwikkelen én veralgemenen
  • De voorzieningen en de zorgverstrekkers stimuleren om zelf met kwaliteitsindicatoren aan de slag te gaan
  • De resultaten van de kwaliteitsindicatoren online bekendmaken

 

De principes en waarden van het VIKZ zijn:

  • Transparantie
  • Onafhankelijkheid
  • Delen van data
  • Evidence-based aanpak
  • Sector brede benadering

 

Voor de ondersteuning van de verdere uitbouw van de strategische opdrachten van het VIKZ, voor de ondersteuning van de coördinator van het VIKZ, voor de ontwikkeling en de verwerking, voor de ondersteuning van de uitbouw van een functioneel netwerk zoeken wij een Cöordinator, Office Manager en Data-analisten.

 

Plaats van tewerkstelling: Brussel

Uiterste datum van kandidaturen: 31/08/2018

Copyright @ All Rights Reserved